Bio Ball

ไบโอบอล กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ/ห้องส้วม

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการจำกัดกลิ่น และย่อยสลายไขมัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  • กำจัดกลิ่นอันเกิดจากความอับชื้น เชื้อรา เศษอาหาร กลิ่นของเสียจากการขับถ่าย สัตว์เลี้ยง และขยะชีวภาพ
  • ช่วยในการย่อยสลายไขมัน คราบโปรตีนในครัว และพื้นที่ทำอาหาร
  • ป้องกันการเกิดคราบเหลืองในห้องน้ำ และสุขภัณฑ์
  • ช่วยลดการใช้สารเคมี
  • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

นำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น บ่อดักไขมัน อ่างล้างจาน ซิงค์ล้างจาน ชักโครก โถปัสสาวะ ห้องน้ำ ถูพื้น เช็ดโต๊ะ ทำความสะอาดภายในร้อน ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ปลา บ่อเลี้ยงปลา

 

ราคา 900 บาท/กล่อง (10 ลูก)