บทความ

ไบโอฟิล์ม (Bio Film)

เข้าใจไบโอฟิล์ม และผลของมันที่มีต่อ cooling... อ่านต่อ

กรณีศึกษา: ลด TSS, Sludge

บทสรุปกรณีศึกษาของการใช้ Pico Wastewater... อ่านต่อ

กรณีศึกษา: ปรับ BOD, COD, SS

กรณีศึกษา: การทดลองใช้ Pico... อ่านต่อ

การลด BOD & FOG

จากข้อมูลของการประปานครหลวง พบว่าค่าเฉลี่ยในการใช้น้ำของประชากรที่อัตรา 200... อ่านต่อ

น้ำเสียจากห้องครัว

งานครัวเป็นแหล่งสร้างน้ำเสียที่อุดมไปด้วยไขมัน สารอินทรีย์และอนินทรีย์ และเมื่อมีการใช้น้ำยาล้างจาน... อ่านต่อ

จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ที่เราจำหน่าย มีหลายสายพันธ์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เก่งและไม่ก่อโรค สะอาดจนดื่มกินได้... อ่านต่อ