ไบโอฟิล์ม (Bio Film)

เข้าใจไบโอฟิล์ม และผลของมันที่มีต่อ cooling tower

ไบโอฟิล์ม คือ ชั้นเมือกลื่นที่เกาะติดบนพื้นผิวของวัสดุที่มีน้ำหล่อเสมอ เช่น ท่อน้ำ ใบพัด ที่มีน้ำไหลผ่านในระบบน้ำหล่อเย็น เกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์หลายชนิด บางชนิดก่อโรค  มายึดเกาะบนผิววัสดุและปล่อยสารเมือกออกมาปกป้องตนเองจากสารฆ่าเชื้อ (Biocide) และเพื่อดักจับอาหาร  เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกำจัดออกค่อนข้างยาก

การสะสมของชั้นไบโอฟิล์มในระบบน้ำ ทำให้น้ำเกิดการปนเปื้อน เกิดการอุดตันและกัดกร่อนบริเวณผิวพื้นสัมผัส ถ้าเกิดในระบบน้ำหล่อเย็นของ Cooling Tower จะมีผลให้เสียประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ และเป็นแหล่งสะสมตัวของเชื้อโรคร้ายเช่น Legionella bacteria เป็นต้น

ผลเสียของการมีอยู่ของชั้นไบโอฟิล์ม

  1. สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(The United States National Institutes of Health) ได้ระบุว่าต้นเหตุของโรคติดเชื้อเรื้อรัง 80% เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่ได้ก่อตัวและแพร่กระจายในชั้นไบโอฟิล์มเหล่านี้ เช่น เชื้อ Legionella bacteria ที่ใช้เป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ำและการบำรุงรักษาตัว Cooling Tower
  2. ถ้ามองในเชิงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเปรียบเทียบระหว่างถ้ามีชั้นไบโอฟิล์มหนา 0.1 mm กับชั้นตะกรันของ Calcium Carbonate  ที่หนา 0.1 mm เท่ากัน  พบว่าชั้นไบโอฟิล์ม จะทำให้เสียค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากกว่าถึง 4 เท่า
  3. ถ้ามองในเรื่องความรุนแรงของการกัดกร่อน ถ้าในน้ำนั้นมีจุลินทรีย์ประเภทกินซัลไฟต์ และกินเหล็ก จะพบว่าการกัดกร่อนจะเกิดได้เร็วกว่าการกัดกร่อนธรรมดาถึง 10-1,000 เท่า รุนแรงกว่า10-100 เท่า ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในการเปลี่ยนทดแทนเพิ่มขึ้นสูงถึง 50% ของค่าใช้จ่ายจากการกัดกร่อนทั้งหมด

ถึงมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้ เราก็มักจะมองข้ามการเกิดขึ้นและมีอยู่ของชั้นไบโอฟิล์มไป เพราะมันตรวจได้ยากด้วยตาเปล่า

Pico Alive Bio Clean for Cooling Tower สามารถกำจัดชั้นไบโอฟิล์มเหล่านี้ได้  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ และการก่อเกิดตะกรันด้วยเช่นกัน  และไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดภาระเหมือนการใช้สารเคมีแบบปกติ ไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน แค่ฉีกซองเท Pico Bio Clean ลงในน้ำแช่ทิ้งไว้สักครู่ แล้วเทน้ำเอ็นไซม์ที่ได้ลงไปในอ่างของ Cooling Tower แล้วรอดูผลลัพธ์ในอีก 2 วันต่อมา