กรณีศึกษา: ลด TSS, Sludge

บทสรุปกรณีศึกษาของการใช้ Pico Wastewater Treatment

สถานที่ทดลอง: CP Foods Feed Mill, Thailand (Ban Phru) เป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์น้ำ

วัตถุประสงค์: เพื่อควบคุมน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดพร้อมที่จะปล่อยออกสู่ลำน้ำสาธารณะให้มีค่า TSS ที่ได้มาตรฐานเพื่อดีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สัตว์น้ำ พืชพรรณ รวมถึงต้องการลดปริมาณตะกอนสลัดจ์ที่สะสมในบ่อพักน้ำใส (polishing pond) ของระบบบำบัดด้วย

การทดลอง

ใช้ Pico Wastewater Treatment Product เพราะสามารถกำจัดสารอินทรีย์จากน้ำเสียได้ดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ที่สร้างเอ็นไซม์ หรือ Biocatalyst ที่ทำงานรวดเร็วได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

Pico Wastewater Treatment Product จึงช่วยลดกลิ่น, Volatile Organic Compounds (VOC), COD, BOD, and Total Suspended Solids (TSS)

การนำไปใช้

  1. ใช้ Pico Wastewater Treatment 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 200 ลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่
  2. จากนั้นสาดน้ำเอนไซม์ที่ได้จากข้อ 1 ลงในบ่อน้ำพักน้ำใส
  3. เปิดเครื่องเติมอากาศตามปกติเพื่อช่วยในการกระจายให้ทั่วถึง
  4. เก็บตัวอย่างน้ำ และสังเกตุน้ำในบ่อหลังจากนั้น 2 สัปดาห์

ผลที่ได้รับ

  1. พบว่าน้ำเตรียมทิ้งในบ่อพักน้ำใสจะสะอาดและใสขึ้น ไม่ขุ่นมัว ภายใน 2 สัปดาห์ของการทดลอง พบปริมาณ sludge ลดน้อยลง
  2. ประมาณ 5 สัปดาห์ จากตารางที่ 1. พบ sludge น้อยลงไปจากเดิมถึง 85% ในทุกตัวอย่างน้ำ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดียิ่งของการลดปริมาณค่า TSS ของระบบ
  3. ลูกค้ามั่นใจว่าน้ำที่รอการปล่อยทิ้งลงสู่สาธารณะนั้นจะถูกควบคุมให้ได้มาตรฐานของทางการอย่างที่บริษัทตั้งใจไว้

ตารางที่ 1. เป็นความหนาของชั้น sludge ตามจุดต่างๆ ของบ่อพักน้ำใส ทุกสัปดาห์ตลอด 5 สัปดาห์ จะเห็นว่าค่อยๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

ตารางที่ 2. แสดงค่า TSS ลดลงอย่างมากในสัปดาห์แรก และเข้าสู่มาตรฐานในเวลาเพียง 33 วัน