การลด BOD & FOG

จากข้อมูลของการประปานครหลวง พบว่าค่าเฉลี่ยในการใช้น้ำของประชากรที่อัตรา 200 ลิตร/คน/วัน คิดเป็นน้ำเสียที่อัตรา 75% หมายถึง เราคนหนึ่งทำน้ำเสีย 150 ลิตร/วันเลยทีเดียว

เราได้รวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ของคุณภาพน้ำทิ้งจากการใช้งานเพื่อการอุปโภคของผู้คน แบ่งตามประเภทการใช้สอย และ อาคารประเภทต่างๆ ซึ่งมีค่า BOD > 200 mg/l และ FOG > 400 mg/l รวมถึงมาตราฐานค่าน้ำทิ้ง


ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญการจัดการน้ำเสียชุมชน, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2538

แต่มาตราฐานน้ำทิ้งคือ ค่า BOD <20 mg/l และค่า FOG < 20 mg/l จึงเป็นปัญหากับสถานประกอบการเหล่านั้น เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียอาจรับโหลดมากเกินไป ดังนั้นเราจึงควรกำจัดและป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือ

  • กำจัดไขมันให้ได้มากที่สุดก่อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย จะด้วยการปาดเศษอาหารลงถุงขยะก่อน หรือเพิ่มการแช่น้ำยาล้างจานก่อนจะล้างจริง
  • ใช้จุลินทรีย์ที่มีเหมาะสมที่ความสามารถจัดการน้ำมัน ไขมัน และสารอินทรีย์

ด้วยคำนึงถึงปัญหาการควบคุมน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ และถูกสั่งหยุดการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งให้ได้ เอ็นไวโรเมท ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมของการวิจัยและควบคุมการผลิตสินค้าอย่างระมัดระวังและมีคุณภาพสม่ำเสมอ ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธ์ุพิเศษที่สร้างเอนไซม์ที่ย่อยสลายกลิ่นและสารตะกอนอินทรีย์ได้รวดเร็ว กลิ่นหายภายในพริบตา และยังสะดวกต่อการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดกลิ่นในท่อระบายน้ำ ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน คือ PICO Bio Ball เพียงแค่วางลูกบอล 1-3 ลูก (1 ลูกอยู่ได้ 30-45 วัน) ในอ่างล้างจานเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจัดการปัญหาบ่อดักไขมันและบ่อเติมอากาศ คือ Pico Odor Extra เป็นผงจุลินทรีย์เข้มข้นที่คัดเลือกชนิดทำงานเก่งและเร็วที่พร้อมจะทำงานเมื่อโดนน้ำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องแบกให้หนัก ลดการใช้ภาชนะพลาสติก เพียงแค่ฉีกซองผสมน้ำทิ้งไว้ 1-2 นาที แล้วเทราดล้างพื้นในห้องครัว ห้องน้ำ หรือใส่ลงในบ่อดักไขมันโดยตรง จากนั้นนำบางส่วนเติมเพิ่มลงในบ่อเติมอากาศ (ปริมาณที่ใช้ขึ้นกับคุณภาพน้ำเสีย)

จุลินทรีย์ที่ใช้ของ PICO Alive เป็นจุลินทรีย์หลายสกุลที่ไม่ก่อโรค (สามารถผสมน้ำดื่มกินได้) คัดสายพันธ์ุบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์จะกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนได้น้อยกว่า 1 นาที และการย่อยสลายทำได้ดี ตะกอนสลัดจ์น้อย น้ำทิ้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถ้าหน่วยงานของท่าน มีปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำหรือจากท่อระบายน้ำ, มีปัญหาค่าน้ำเสียไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัด, ต้องการเสริมให้ระบบมีประสิทธิภาพ และต้องการความง่ายสะดวกในการทำงาน กรุณาติดต่อเรา